Na języku

Międzynarodowy Dzień Muzeów

To święto, które ma długie tradycje, ustanowiono je bowiem w 1977 roku w Moskwie, a przypada na 18 maja. To dobra okazja, by obejrzeć ciekawą wystawę w najbliższym lub najdalszym muzeum, wirtualnie 🙂  Na fotografii Muzeum Narodowe w Warszawie, galeria dawnego malarstwa europejskiego.

Na języku

Międzynarodowy Dzień Limeryków

Święto Limeryków, a więc krótkich żartobliwych utworów, obchodzimy 12 maja. Jest to dzień urodzin Edwarda Leara, który spopularyzował limeryki w połowie XIX wieku. Limeryk ma charakterystyczną budowę: wprowadzenie bohatera i miejsca, w którym dzieje się akcja, w pierwszym wersie, zawiązanie akcji w wersie drugim (często wprowadzony jest tu drugi bohater), krótsze wersy trzeci i czwarty […]

Na języku

Światowy Dzień Wolności Prasy

3 Maja to Święto Konstytucji 3 Maja, ale także Światowy Dzień Wolności Prasy, który został ustanowiony 20 grudnia 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Decyzja Zgromadzenia Ogólnego została podjęta na wniosek Konferencji Generalnej UNESCO, która w dokumencie pod nazwą “Popieranie wolności prasy na świecie” z  1991 roku, uznała wolną, pluralistyczną i niezależną prasę za podstawowy […]

Na języku

Światowy Dzień Sztuki

Światowy Dzień Sztuki upamiętnia dzień urodzin Leonardo da Vinci – 15 kwietnia. Sztuka towarzyszy nam praktycznie od samego początku cywilizacji ludzkiej. To sposób na to, by zachwycić, wzruszyć, zrelaksować, przestrzec… Jan Paweł II powiedział kiedyś, że „Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość”. Warto dziś wybrać się do teatru, […]

Na języku

Światowy Dzień Poezji

21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Poezji, który ustanowiono przez UNESCO w 1999roku. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma “dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie”.

Na języku

Alternatywka

Kapituła plebiscytu zorganizowanego przez PWN wybrała Młodzieżowe Słowo Roku 2019. Na podstawie liczby oddanych głosów zadecydowano, że słowem roku 2019 będzie rzeczownik “alternatywka”, który jest definiowany jako „dziewczyna o alternatywnych upodobaniach i zachowaniach”. Według słownika miejskiego slangu Miejski.pl “alternatywka”  to najczęściej osoba płci żeńskiej, która charakteryzuje się zarówno słuchaniem muzyki (alternatywnej), jak i ubieraniem się […]

Na języku

Europejski Dzień Kina Artystycznego

Już 13 października w kinach art-house’owych na całym kontynencie, w tym w polskich kinach niezależnych, obchodzony będzie Europejski Dzień Kina Artystycznego. Europejski Dzień Kina Artystycznego ma udowodnić, że kina są żywymi publicznymi miejscami spotkań kulturowych i pełnią ważną funkcję społeczną. Kina są ważną częścią krajobrazu kulturowego i wzbogacają społeczności – w miastach i na wsi. […]

Na języku

29 września – Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

To święto, którego najważniejszymi beneficjentami są dzieci. Czytanie im na głos stymuluje rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży (np. “Szewczyk Dratewka”, “Smyku, smyku na patyku…”, “Kichuś […]