Autorskie

Muzeum Śląskie na bis

We wtorek udaliśmy się na wystawę w Muzeum Śląskim „PERSPEKTYWA WIEKU DOJRZEWANIA” poświęconą trzem osobom (Alinie Szapocznikow, Andrzejowi Wajdzie i Andrzejowi Wróblewskiemu), które łączy podobna data urodzenia (doświadczenie wojny) i szybka utrata ojca… To wystawa bardzo refleksyjna, pokazująca tragizm wojny poprzez obrazy Wróblewskiego i rzeźby Szapocznikow przeplatane fragmentami z filmów Wajdy i jego zapiski scenariuszowe… […]

Ciekawe lekcje

Muzeum Śląskie po raz trzeci

Już trzecia wizyta w Muzeum Śląskim za nami. W poprzednim tygodniu 3a obejrzała wystawę czasową „Perspektywa wieku dojrzewania”, a w środę wzięła udział w lekcji muzealnej. Jakie zasady twórcze łamali artyści awangardowi? Jak pokazać ruch na obrazie? Który kierunek w sztuce inspirował się snami? Czy pisuar może być dziełem sztuki? Tym razem w trakcie warsztatów […]

Konkursy

Czytaliśmy „Przedwiośnie”…

Narodowe Czytanie to akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie (organizowana jest od 2012 roku). Pomysłodawcy pragnęli, by literatura narodowa nie była tylko przedmiotem nauczania szkolnego, ale stała się obecna w szeroko rozumianym życiu społecznym. Czytano już “Pana Tadeusza”, “Trylogię”, “Lalkę”, “Quo vadis”, “Wesele”, a w tym roku […]

Życie klasy

Muzeum Śląskie po raz pierwszy

Korzystając z ostatnich ciepłych dni września i ostatnich dni wystawy „Perspektywa wieku dojrzewania”, medialni z 3a udali się do Muzeum Śląskiego. Spotkanie z twórczością A. Szapocznikow, A. Wajdy i A. Wróblewskiego było doskonałą refleksją na temat traumatycznych przeżyć człowieka, doświadczenia cierpienia i brzemienia wojny. Przy okazji maturzyści zwiedzili inne wystawy, a na lekcję muzealną idą […]

Ciekawe lekcje

1 września – pamiętamy!

1 września 1939 roku o godzinie 4.45 niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte, rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego wprowadzony więc został na terenie całej Polski stan wojenny, a przecież tak niedawno (bo w 1918 roku) nasz kraj odzyskał niepodległość… „To jest nowy typ wojny, dotąd nieznany” – zapisuje w swoim dzienniku Zofia Nałkowska pod datą […]

Na języku

Dzień Dobrych Wiadomości – 8 września

To nasze rodzime święto, ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Salonu 101 – środowiska zrzeszającego elity intelektualne i artystyczne. Dzień Dobrej Wiadomości ma być przeciwwagą do współczesnych trendów w mediach, które codziennie bombardują opinię publiczną negatywnymi, a często również zatrważającymi informacjami z kraju i z zagranicy. Kreowana w ten sposób rzeczywistość jawi się jako świat […]