Życie klasy

Muzeum Śląskie po raz pierwszy

Korzystając z ostatnich ciepłych dni września i ostatnich dni wystawy “Perspektywa wieku dojrzewania”, medialni z 3a udali się do Muzeum Śląskiego. Spotkanie z twórczością A. Szapocznikow, A. Wajdy i A. Wróblewskiego było doskonałą refleksją na temat traumatycznych przeżyć człowieka, doświadczenia cierpienia i brzemienia wojny. Przy okazji maturzyści zwiedzili inne wystawy, a na lekcję muzealną idą już za tydzień.