Autorskie

Muzeum Śląskie na bis

We wtorek udaliśmy się na wystawę w Muzeum Śląskim “PERSPEKTYWA WIEKU DOJRZEWANIA” poświęconą trzem osobom (Alinie Szapocznikow, Andrzejowi Wajdzie i Andrzejowi Wróblewskiemu), które łączy podobna data urodzenia (doświadczenie wojny) i szybka utrata ojca… To wystawa bardzo refleksyjna, pokazująca tragizm wojny poprzez obrazy Wróblewskiego i rzeźby Szapocznikow przeplatane fragmentami z filmów Wajdy i jego zapiski scenariuszowe…
Kolejne wyjście w “miejsce kulturalne” niebawem, tym razem o bardziej wesołej tematyce… 😉

Szczepan, 2a