Życie klasy

Konferencja “Licz się ze słowami”

W piątek odbyła się II Matejkowska Konferencja “Licz się ze słowami”, na której uczniwie wygłosili referaty. Klasy medialne reprezentowali: Ala, Jakub i Magda. Poszło jak z płatka, a trema nie miała szans.  

REFERATY:

  1. Czy zapożyczenia są potrzebne polszczyźnie? 2b
  2. Jaką funkcję w języku pełnią przysłowia? 3b
  3. Wyznaczniki dobrego stylu wypowiedzi.  1al
  4. Czy zapożyczenia z języka angielskiego zagrażają polszczyźnie? 1a
  5. Moda językowa we współczesnej polszczyźnie. 3a
  6. Poprawność językowa wybranych tekstów dziennikarskich. 2c
  7. Jak zmieniają się współcześnie modele grzeczności językowej? 2a