Na języku

Światowy Dzień Wolności Prasy

3 Maja to Święto Konstytucji 3 Maja, ale także Światowy Dzień Wolności Prasy, który został ustanowiony 20 grudnia 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Decyzja Zgromadzenia Ogólnego została podjęta na wniosek Konferencji Generalnej UNESCO, która w dokumencie pod nazwą “Popieranie wolności prasy na świecie” z  1991 roku, uznała wolną, pluralistyczną i niezależną prasę za podstawowy element funkcjonowania każdego demokratycznego społeczeństwa.