Na języku

Międzynarodowy Dzień Limeryków

Święto Limeryków, a więc krótkich żartobliwych utworów, obchodzimy 12 maja. Jest to dzień urodzin Edwarda Leara, który spopularyzował limeryki w połowie XIX wieku. Limeryk ma charakterystyczną budowę:

  • wprowadzenie bohatera i miejsca, w którym dzieje się akcja, w pierwszym wersie,
  • zawiązanie akcji w wersie drugim (często wprowadzony jest tu drugi bohater),
  • krótsze wersy trzeci i czwarty to kulminacja wątku dramatycznego,
  • zaskakujące, najlepiej absurdalne rozwiązanie w wersie ostatnim.

Czasem warto poprawić sobie humor lekturą Anglika albo polskich pisarzy – np. J. Tuwima, St. Barańczaka  lub W. Szymborskiej.