Konkursy

Złoty Syfon

Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto spełnia warunki regulaminu. Tematyka i forma nadsyłanych prac są dowolne. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w 3 kopiach w terminie do dnia 15 września 2020 (liczy się data stempla pocztowego). Więcej informacji u JP.