Konkursy

Już są tematy Olimpiady!

Opublikowano tematy LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Praca pisemna przygotowywana na I etapie zawodów szkolnych powinna mieć formę rozprawki. Autor sam dokonuje wyboru, decydując, na jakie zagadnienia położy szczególny nacisk. Kluczowe znaczenie ma przemyślana konstrukcja pracy oraz odpowiedni sposób opracowania tematu.

1.  Archetypy biblijne w literaturze

2.  Wartości uniwersalne w literaturze dawnej (do końca XVIII wieku)

3.  Mickiewicz (Dziady cz.IV) – Flaubert (Pani Bovary). Paralela

4.  Romantyczni świadkowie początków nowoczesności

5.  Zaraza jako temat literacki w twórczości polskich romantyków

6. „Nigdy nie było tak pięknej plejady”. Skamander jako grupa artystyczna

7.  Literatura cyfrowa

Język:

8.  Doświadczenie epidemii koronawirusa z perspektywy języka

Teatr:

9.  Kryzys wartości w teatrze współczesnym

10.  Teatr w nowych mediach

Zachęcam do udziału!

https://www.olijp.pl/

Wszystkie lektury niezbędne do opracowania tematów szkolnych LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dostępne będą także w wersji cyfrowej w portalu academica.edu.pl.