Konkursy

Konkursy fotograficzne

KONKURS – DENDROMOC – na konkurs należy przesłać drogą mailową 1 fotografię zawierającą motyw pojedynczego drzewa lub grupy drzew
w krajobrazie przyrodniczym (ogrodzie miejskim, lesie, w śródpolnych zadrzewieniach) w wersji cyfrowej; wymagania techniczne przesłanych prac:
– minimalna rozdzielczość dłuższego boku – 800 px;
– format – JPG;
– nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia, 

TERMIN: do 9 listopada 2020r. na adres mailowy: ewa.walus@zpk.com.pl 

Prace należy przesłać wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (w załączeniu do Regulaminu, dostępna do pobrania na stronie zpk.com.pl). Prace bez wymaganych danych osobowych i adresowych lub z nieczytelnymi danymi nie będą oceniane; liczba uczestników konkursu z jednej szkoły jest dowolna; oceniane będą tylko prace indywidualne.

Organizator: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

KONKURS PAMIĘTAMY – Tematem fotografii mogą być ludzie, przedmioty, ciekawe miejsca związane z upływającym czasem.
Na adres organizatora należy przesłać do 2 fotografii drogą elektroniczną w załączniku e-mail na adres: konkurspamietamymdkchorzow@gmail.com (prace mogą być w formacie JPG lub RAW o bardzo dobrej rozdzielczości np. o wymiarach 2000×3000 pikseli).
Technika wykonania prac jest dowolna.  Prace wraz z kartą zgłoszenia i zgodą na udział należy przesyłać do 20 listopada 2020 r. do godziny 15:00, na adres e-mail:
konkurspamietamymdkchorzow@gmail.com

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie

 

 

Zdjęcie – autor: Sean Molin Photography