Na języku

Światowy Dzień Filozofii

Dzień Filozofii ustanowiony został w 2002 roku przez UNESCO, które uznało, że trzeci czwartek listopada to doskonały moment, by uczcić dorobek filozoficzny całej ludzkości i zachęcić świat do głębokiej refleksji, otwarcia umysłów i wymiany poglądów. W ramach obchodów organizowane są konferencje, wykłady, debaty, warsztaty i inne wydarzenia kulturalne. UNESCO podkreśla znaczenie filozofii w procesie zmiany świata na lepszy przez zadawanie trudnych pytań i poszukiwanie właściwych odpowiedzi z myślą o poszanowaniu godności człowieka. Słowo filozofia pochodzi z języka greckiego i oznacza dosłownie „umiłowanie mądrości” – za twórcę tego terminu uważa się Pitagorasa.