Na języku

Patroni 2021 roku

Sejm ustanowił patronów roku 2021 – uhonorowani zostali: Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz. 2021 jest  także rokiem Konstytucji 3 Maja i kard. Stefana Wyszyńskiego.

St. Lem – pisarz uznany za najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie.

K. K. Baczyński – jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów, którzy także zostali podkreśleni w uchwale.

Zobacz kolekcję cyfrową poświęconą Baczyńskiemu.

Tadeusz Różewicz – wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego.