Konkursy

Zaproszenie do konkursu fotograficznego „Pamiętamy”

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się i wychowanków domów kultury w wieku od 12 do 19 lat – mieszkańców miast
województwa śląskiego.
2. Tematem fotografii mogą być ludzie, przedmioty, ciekawe miejsca związane z upływającym czasem.
3. Na adres organizatora należy przesłać do 2 fotografii drogą elektroniczną w załączniku e-mail na adres:
konkurspamietamy@mdkchorzow.com (uwaga – nowy adres) (prace w formacie JPG o bardzo dobrej rozdzielczości np. o
wymiarach 2000×3000 pikseli; prace w innych formatach nie będą zakwalifikowane do konkursu).
4. Technika wykonania prac jest dowolna.
5. Integralną część regulaminu stanowią:
● załącznik nr 1 – karta zgłoszenia ( należy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI);
● załącznik nr 2 – zgoda na udział w konkursie.
6. Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz zgodę na udział w konkursie (załącznik nr 2), które są dołączone do regulaminu, należy dokładnie
wypełnić i odręcznie podpisane przesłać drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia w formacie jpg.
7. Prace bez karty zgłoszenia i zgody na udział w konkursie oraz te, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów technicznych,
będą odrzucone.
8. Fotografie, na których będą się znajdować znaki lub cyfry (np. daty), będą dyskwalifikowane.

TERMINY:
1. Prace wraz z kartą zgłoszenia i zgodą na udział należy przesyłać do 26 listopada 2021 r. do godziny 15:00, na adres e-mail:
konkurspamietamy@mdkchorzow.com (uwaga – nowy adres)
2. Uroczyste wręczenie zaplanowano na początek grudnia, jednak organizacja takiego wydarzenia uzależniona jest od sytuacji
epidemicznej w mieście i kraju, wówczas organizatorzy skontaktują się z laureatami celem ustalenia sposobu przekazania
nagród/dyplomów. Nieodebrane nagrody przechodzą na własność organizatora. Ze względu na obostrzenia dotyczące Covid19
możliwa jest również zmiana daty rozstrzygnięcia konkursu. Konkurs z przyczyn niezależnych od organizatora może zostać
odwołany lub odbyć się w zmienionej formie. Prosimy na bieżąco śledzić naszą stronę internetową www.mdkchorzow.pl