Na języku Offtopic

Zmarł Jarosław Marek Rymkiewicz

W sobotę w mediach społecznościowych Wawrzyniec Rymkiewicz, przekazał, że odszedł jego ojciec – poeta Jarosław Marek Rymkiewicz. Pisarz zmarł w czwartek w wieku 86 lat. 

Jego program poetycki oparty jest był na klasycyzmie rozumianym jako odwołanie się do tradycji literackiej i tworzenie na bazie odwołań do jej dorobku tak w sferze formy literackiej, jak i treści czy wątków. Jednak odwołania literackie, na jakich polegał, to nie tradycyjny zestaw symboli sięgający do antyku, ale bogactwo form i charakterystyczne treści epoki baroku. Ten program poetycki wyraził on w książce „Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie” z 1967. Zainteresowanie wątkami barokowymi przejawiało się w wykorzystywaniu filozoficznych aspektów śmierci, przemijania biologicznego i przemijania w kulturze.

Drugim najbardziej znanym aspektem jego twórczości, obok poetyckiej, była eseistyka historycznoliteracka oraz historyczna. W zbiorach esejów poświęconych historii literatury skupiał się przede wszystkim na okresie polskiego romantyzmu oraz okolicznościach i szerszym tle życia i twórczości romantyków („Aleksander Fredro jest w złym humorze”, „Juliusz Słowacki pyta o godzinę”). Ukoronowaniem tych rozważań był cykl „Jak bajeczne żurawie” poświęcony Adamowi Mickiewiczowi, a rozpoczęty tomem „Żmut”. W kolejnych książkach cyklu Rymkiewicz dzielił się wynikami swoich wieloletnich badań nad życiem i twórczością Mickiewicza, próbując rozwikłać związane z tym niejasności i tajemnice, min. młodzieńcze miłości poety, okres emigracji czy działalność Mickiewicza w sekcie towiańczyków. Opierając się na źródłach z epoki, podważał wiele przyjętych i uznanych za fakty szczegółów. Swoistą formą literacką były dwie encyklopedie eseistyczne poświęcone życiu i twórczości poetów („Słowacki”, „Leśmian”).

Innym obszarem zainteresowań zawartych w książkach eseistycznych Rymkiewicza była historia Polski. 

 

Źródło: Wikipedia. Dostęp: 5.02.2022r.