Na języku

Matury, matury…

Od 4 maja w całej Polsce trwają egzaminy maturalne. Podstawa języka polskiego w części drugiej dotyczyła tradycji w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza oraz relacji międzyludzkich ( na podst. „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej), do interpretacji wybrano w tym roku szkolnym wiersz Tadeusza Barana. Zakres rozszerzony z 10 maja dotyczył związków literatury z historią (temat nr 1) i interpretacji porównawczej  wierszy K. Przerwy – Tetmajera i Tadeusza Różewicza. Trzymamy kciuki! Wyniki w lipcu!