Edukacja medialna

Edukacja medialna prowadzona od 2010 roku w naszej szkole jest nowatorskim rozwiązaniem programowym mającym na celu poszerzenie i uzupełnienie nie tylko wiedzy oraz umiejętności z zakresów nowych mediów, komunikacji, dziennikarstwa i reklamy, ale także kształtowanie świadomości językowej młodzieży oraz świadome i krytyczne uczestnictwo w kulturze XXI wieku.

Rekrutacja uczniów do klasy „a” odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami naboru do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich. Osiągnięcia uczniów są oceniane zgodnie z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem.

 

1. Zajęcia prowadzone w pracowniach


2. Spotkania z ciekawymi ludmi


3. Nagrania programów TV

5. Warsztaty z dziennikarstwa prasowego

6. Warsztaty z rzecznictwa prasowego

7. Warsztaty z dziennikarstwa telewizyjnego

8. Warsztaty z dziennikarstwa radiowego

10. Warsztaty na temat reklamy

11. Wykłady

12. Wakacyjne warsztaty dziennikarstwa

 

W ramach edukacji medialnej nasi uczniowie piszą także artykuły publikowane w lokalnej prasie

(W celu polepszenia jakości tekstu artykułów zalecamy kliknięcie na
wybranym artykule prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji „Otwórz
w nowej karcie”)

Prowadzone są także autorskie projekty:

1. Mateja News

2. Noc gotycka

3. Noc filmowa

4. Noc karaoke

5. Noc baśniowa

 

 

Oto niektóre prace wykonane w ramach edukacji medialnej:

Warsztaty telewizyjne

Letnie warsztaty

Król ekologii – reportaż

Kopciuch

Szakaron makaron

Zielona Gęś

Targi szkół filozoficznych

Orfeusz i Eurydyka

Warsztaty medialne w GWSH

Horror w 3a 🙂

Warsztaty medialnych w WSZiOP